סניף בנ"ע רמת הנשיא
אתר הבית שלי
עמוד הביתזמני הסניףשעורי תורהאמונהרשות הדיבורפורום הסניףתמונותטור אישישונותבדיחותהורדותאירועי הסניףמצחיקיםשיריםפניות והצעותחידוןשו"תלימוד יומי
חדשות האתר
 
סקר
מה הדבר הראשון שעובר לך בראש כשאת/ה נכנס/ת לסניף?
 מה זה הבלגן הזה?
 אחח.. איזה כיף..הייידה!
 מסכנה מה עשו לה!
 שעמום ,מתי הולכים?
חבר'ה מחוברים
אין חברים מחוברים כרגע באתר
אמונה

 אמונה וידיעה

כיצד מגדירים 'אמונה'? מיהו הנקרא 'מאמין'? בתחום זה רווחת טעות בקרב הציבור הרחב. כאשר מדברים על אמונה' במציאות מסויימת, ביישות כלשהי או בערך מסויים, אנו מבינים שלפנינו עומד נושא מעורפל שאין עליו ידיעה ברורה. גם בחיים היומיומיים כאשר אדם אומר: "אני מאמין לך", כוונתו היא: "למרות שאינני יודע בידיעה ברורה שהצדק אתך, אני מאמין לך". ענין שיודעים ומכירים אותו בידיעה ברורה ‑ אין צורך להאמין בו. בלשון בני האדם, האמונה מציינת מצב שאין יודעים עליו ידיעה ברורה.בהתאם לניסוח לשוני זה ניתן לטעות ולחשוב, שאמונה באלוקים הינה ח"ו התייחסות חיובית לדבר שאין עליו ידיעות ברורות, כלומר, שהאמונה הינה הרגשה פנימית של הלב שבאה לחפות על העדר ידיעה מוחשית, ותו לא.למעשה, ההפך הוא הנכון! האמונה באלוקים יסודה נעוץ בעובדה, שקיימת ידיעה ברורה על קיומו של בורא העולם.אם כן, מדוע אנו מדברים על 'אמונה באלוקים' ולא על 'ידיעת האלוקים'? הסיבה לכך היא, שמושג ה'אמונה' מקיף יותר ועמוק יותר מהמושג 'ידיעה'. ננסה להדגים את הדברים בעזרת משל:שני אנשים ראו תאונת דרכים. האחד הוא בעל אופי רגשני, וחברו טיפוס קר. שניהם 'יודעים' פרטים על התאונה, ושניהם יכולים להעיד עליה, אולם קיים הבדל ביניהם. הראשון אינו מסיח את דעתו מהמראות הקשים שראה, ואינו מפסיק לחשוב על האירוע הקשה, ואילו חברו אמנם זוכר את כל פרטי האירוע, אולם אין הוא מרבה לחשוב עליו. אצל הראשון הידיעה קיימת בזיכרון הפעיל והוא מושפע ממנה, ואילו אצל חברו הידיעה מודחקת למקום נסתר בתודעה, ומשם ניתן לשלוף אותה בעת הצורך.אין בכוחה של ידיעה 'יבשה' להשפיע על אישיותו ועל התנהגותו של האדם. לדוגמה, אנשים רבים יודעים שאין להם כסף לשלם חובות, ולמרות זאת הם 'מכניסים את עצמם' לחובות. רק ידיעה שהאדם 'חי' אותה, בכוחה להכתיב לו את דרך חייו.במוחנו אצורות ידיעות רבות שהן שטחיות ובלתי מחייבות. לעומתן, קיימת ידיעה עמוקה, המקיפה את כל חיי האדם. לידיעה מסוג זה אנו מתכוונים, כאשר אנו מדברים על 'אמונה' באלוקים.יש אדם שאמנם מבין בשכלו שיש בורא לעולם, ואף ברור לו שלא ייתכן אחרת, אולם לא די בידיעה זו. כדי להיקרא 'מאמין', האדם חייב 'לחיות' ידיעה זו, הוא חייב להפנים אותה. באופן זה היא תחייב אותו הלכה למעשה, והוא ינתב את חייו לאורה.

אמונה בה' היא ידיעה שכלית, הכרה אינטלקטואלית בקיומו של בורא עולם. ידיעה זו הופכת בהדרגה לחלק מיישותו של המאמין. היא משפיעה על רגשותיו, על תאוותיו ועל מאוויו. ככל שירבה להבהיר לעצמו את מציאות הבורא, היא תחדור יותר לפנימיותו ותתאחד עם הרבדים הפנימיים והעמוקים ביותר בנפשו.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

על פי השקפת היהדות הכעס הינו מידה שיש להתרחק ממנה עד הקצה האחרון. יש מידות רבות שיש להגיע בהן אל "מידת המיצוע", ללכת בשביל הזהב האמצעי. מידת הכעס שונה בתכלית, היא מקור של רעות רבות, ולכן יש לרחק אותה לחלוטין.הרמב"ן באיגרתו המפורסמת קובע: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם".

היחס הנעים, המתחשב, בכל הנסיבות ובכל המצבים, הינו מפתח לקיומה של חברה אידיאלית, חברה שבה הכעס מורחק אל מחוץ למחנה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה

בעולם האמונה, אותו עולם המתנהל בהשגחה פרטית ע"י הבורא, אין מקום לרע מוחלט. אמנם מצויים בעולם סבל וייסורים, ולא אחת מתנפצות בו תקוות, אולם אירועים אלו הינם זמניים וחולפים.במבט המקיף של האמונה, מבט החובק עולמות – הכל נראה שונה ואופטימי. במבט המקשר בין עולמנו החולף לעולם הנצח, בין הפרוזדור לטרקלין, קיימת משמעות עמוקה לכל מקרה. משמעות זו היא ההופכת את הרע לטוב, את האכזבה לתקווה ואת המבט הכבוי למבוע של אושר.

מכוחו של מבט זה ניתן לברך תמיד ולהודות לה' על כל אשר הוא מעניק לנו תדיר, בכל רגע של חיים.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק

הרשמים הנקלטים במוחו ובנפשו של ילד עזים הם. נותרים הם לשנים ארוכות. לכן, כה חשוב הוא הלימוד בשנות הילדות והנערות. בגין ה"נייר החדש", שנרשמים עליו תכני הלימוד, קליטתם מהירה, יעילה וארוכת טווח. לימוד זה מהווה אפוא בסיס לכל שנות החיים.

אולם, יש להדגיש, שניתן ללמוד גם בעת זקנה. לעולם לא מאוחר מדי! אם האדם יתאמץ וישתדל, ולמרות גילו המבוגר ישקיע את כל כוחו ואונו בלימוד – אין ספק שיצליח. כתב מודגש ניכר גם על 'נייר מחוק'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו

שינוי זווית הראייה משנה את המבט כולו. הבנה לנפשו של הזולת ובחינה של תנאי חייו והמאורעות העוברים עליו, יש בכוחן לסייע מאוד לראיית דברים באור חיובי.

אנשים רבים אפופי דאגות, מלאי חרדות ולחצים, ומעשיהם הינם תוצאה של מצבם. אם נשכיל להבין את מצבם, נשכיל גם לפרש בצורה נכונה את התנהגותם.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------